Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   Napkollektor pályázat, gyakran ismételt kérdések III.: Költségvetés

ÚSZT-ZBR-NAP-2011 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Költségvetés tervezés-űrlap kitöltésével kapcsolatos kérdések és válaszok

A költségvetési  űrlap kitöltésével kapcsolatban, a kivitelezői ajánlatban szereplő egyéb berendezések, anyagok felsorolása részletesebb, és mivel a táblázat sorai nem bővíthetők, így egy-egy sorba két-két berendezés lett beírva. Ennek megfelelően az ár és az érték is a két-két berendezés összevont egységárát és bruttó bekerülési költségét tartalmazza. Rendben van-e így a táblázat kitöltése?
Csak akkor, ha átlagolta az egységárat és két darabot írt be.
Hogyan töltsem ki az adatlapot, ha a szivattyú, a vezérlő és a tároló egy egységet alkot, és komplett ára van?
Valamelyik részegységnél tüntesse fel a komplett árral.
Villámvédelemnél mi a teendő, hogyan kell kitölteni a 37. pontot?
Általánosságban villámvédelem kiépítésénél a hatályos rendeletekben, szabványokban meghatározott módon kell eljárni. Nem kötelező villámvédelmet létesíteni. Így a pályázatban sem kötelezik a pályázókat a villámvédelem létesítésére. Meglévő villámvédelem esetében a meglévő rendszerhez csatlakoztatható a napkollektor villámvédelme, ekkor csak a két rendszer összekötése számolható el.
Mit kell értenem szolár egység alatt?
Vezérlés, szivattyú, biztonsági szelep, áramlásmérő, szolár tágulási tartály.
A kivitelező az előszerződésben 300,- Ft-os euróval számolt (a szerződéskötés napján érvényes ár) és kikötötte az áremelkedés lehetőségét, ha a beszállítói nagyker ár megnövekedik. Ennek reális esélye van, hiszen ma már 310,- Ft-on áll az euro. A forint árfolyamának ingadozása nyomán megnövekedett árkülönbözetet, ez hogyan érvényesíthető?
Az állami támogatás értéke a beadott pályázat KTR-3 űrlapján jelölt adatok alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a beruházás költségei meghaladják a Támogatási Szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrás biztosításával, vagy annak növelésével, illetve egyéb idegen forrásigény bevételével köteles biztosítani, mivel a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege nem követi a költségek emelkedését.
Meglévő, a fűtés és HMV rendszerben már használatban lévő berendezések – esetében, melyek kapcsolódnak a napkollektoros rendszerhez – milyen értéket kell beírni?
Azon soroknál ahol meglévő, a fűtés és HMV rendszerben már használatban lévő berendezések kapcsolódnak a napkollektoros rendszerhez 0 értéket kell beírni.
Tetőbontási és egyéb általam elvégezhető munkát jelölhetek-e a költségvetési űrlapon?
A pályázati útmutató I/11/3. pontjában meghatározottak szerint kivitelezői előszerződést kell csatolni és ezzel összefüggésben “saját kivitelezés nem támogatható”.
Az ajánlatban nálam külön szerepel a vállalkozó munkadíja, és a beüzemelési díj. E kettőt együtt lett szerepeltetve a munkadíjban.  Rendben van-e így a költségvetési táblázat kitöltése?
Igen, amennyiben a kettő összege nem éri el a 30%-os küszöb értéket.
Drain back tartályos rendszerrel is lehet pályázni? (Az elszámolható költségek között csak zárt tágulási tartály szerepel.)
Igen, drain back tartályos rendszerrel is lehet pályázni.
Ha két darab eltérő méretű és áru tágulási tartályom van, hova írjam az adatlapon?
A tágulási tartályhoz kell írni, átlagolva, két darabot.
A napkollektor rendszer tervezését az összes gépészeti tervvel együtt készíttettük, ezért annak a díját külön nem kértük meg az Épületgépész tervezőtől. Ezért ezt a rovatot nem tudtam kitölteni. Maradhat-e üresen ezért a tervezési díj rovat, vagy nyilatkoztassam meg a tervezőt arról, hogy mennyi volt a gépészeti tervekből a napkollektor tervezésére jutó rész?
Maradhat üresen illetve 0-val jelölve a tervezési díj rovat (csak számlával igazolt munka támogatható.)
A pályázat keretében támogatható-e a kombi kazán beszerzése, beszerelése?
A kombi kazán beszerzése és annak kivitelezési munkái nem támogathatóak a pályázat keretében.

A „használati melegvíz és / vagy puffertároló, szükség szerint kiegészítő elektromos-, vagy hőcserélős fűtéssel” kitételbe beilleszthető-e a kondenzációs kazán, illetve annak szerelési munkálatai?
A kondenzációs kazán beszerzése és annak kivitelezési munkái nem támogathatóak a pályázat keretében.
A gépésztervezővel is szükséges előszerződést kötni, vagy elegendő egy árajánlat és az ebben foglalt költséget kell beállítani a pályázatba?
Igen, elegendő az árajánlat és az abban foglalt költségeket kell feltüntetni a pályázatban.
Mikor engedélyköteles a beruházás? Kell-e nyilatkozat a helyi illetékes hatóság építésügyi osztályától? Ha engedélyköteles, hogyan számolható el a költsége?
Az épület jellege, fajtája és elhelyezkedése határozza meg, hogy engedély köteles-e a beruházás. Jelen esetben jellemzően a műemlék épületek esetében szükséges az építési engedély beszerzése. Kérjük, kövesse nyomon a jogszabályokat, a helyi építési szabályzatot. Nyilatkozat benyújtása a helyi illetékes hatóság építésügyi osztályától nem szükséges. Az engedélyek költségeit az egyéb költségek között kell feltüntetni.
Ha a használati melegvíz tárolót (vagy egyéb más részegységet) már előzőleg beszereztem, akkor megkezdettnek minősül-e a beruházás? Pályázhatok úgy, hogy jelen pályázat keretében csak a hiányzó részegységeket számolom el?
Gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó beruházás esetén az első beszerzendő gép, berendezés, anyag, termék stb. leszállítása a beruházás megkezdésének minősül. Megkezdett beruházásra nem nyújtható állami támogatás

Támogatható költségként elszámolhatók az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint a szakvéleményekkel kapcsolatos költségek, illetékek. Hol jelöljük?
Fenti költségeket az „Egyéb berendezés” rovatban kérjük jelölni.
Hogyan értelmezhető a „Jelenleg használt HMV előállító készülék teljesítménye?
A „Jelenleg használt HMV előállító készülék teljesítménye”alatt a jelenleg használt HMV előállító készülék éves energia felhasználását értjük.
Hogyan értelmezhető az „Összes számított éves teljesítmény”?
Az „Összes számított éves teljesítmény” a napkollektor éves hozamával azonosítható.
Hogyan értelmezhető a „Várható megtakarítás”?
A „Várható megtakarítás” alatt a várható éves energia-megtakarítást értjük.

Kapcsolódó cikkek:
Napkollektor pályázat, gyakran ismételt kérdések I.: Jogosultság
Napkollektor pályázat, gyakran ismételt kérdések II.: Energetika

Kulcsszavak: ,

Segítse munkánkat a Like megnyomásával, hogy még több hasznos információt tehessünk közzé a megújuló energiákról!