Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   Geotermia és a benne rejlő lehetőségek I.

A nap- és víz megújuló energiája, valamint a megújítható bioenergia mellett a geotermikus energia is fontos szerepet tölt be a károsanyag-kibocsátás nélkül hasznosítható, azaz zöld energiaforrások között. Ahogy a napot és szelet is, úgy a geotermikus energiát is kimeríthetetlen energiaforrásnak tekintjük. Kiaknázásában nagy lehetőségek rejlenek, ugyanis időjárástól függetlenül folyamatosan rendelkezésre áll. Mennyisége pedig sokszorosa az emberiség energiaigényének.

Geotermikus energiával foglalkozó cikksorozatunk első részében a legfontosabb fogalmakkal ismerkedünk meg.

Geotermikus energia: A Föld belsejéből, a magmából, atomi reakciók során létrejövő hőenergia, amely kőzetrétegeken áthaladva a földfelszín felé áramlik. A kiáramló hő mennyisége a felszín közeli kőzetrétegek típusától, vastagságától függ. A hő kiáramlása az elvékonyodott kéregblokkok és a kőzetlemezek határain a legnagyobb mértékű.

Geotermikus gradiens: A Föld belseje felé haladva 100 méterenként átlagosan 3°C-kal nő a hőmérséklet, ezt az értéket nevezzük geotermikus gradiensnek.

Geotermikus mélységlépcső: A gyakorlatban általában az 1°C hőmérséklet-emelkedéshez tartozó mélységlépcsőt szokták használni, tehát az imént említett átlagérték ~ 33m/°C.

Föld hőáram: Egységnyi felületen időegység alatt áthaladó hőmennyiség, melynek mértékegysége W/m2.

Hévíz: 30°C-nál melegebb felszíni kifolyóvíz-hőmérsékletű felszín alatti víz. Más néven termálvíz.

A geotermikus energia hasznosításának számos lehetősége van, mind az iparban, mind a mezőgazdaságban. Felhasználható a hőenergia közvetlenül fűtésre, vagy közvetve villamosenergia termelésre is.

Cikksorozatunk következő részeiben megismerkedhetünk azzal, hogy milyen módon hasznosították történelmünk során ezt az energiát, milyen technológiákkal vagyunk képesek kiaknázni a földünkben rejlő lehetőségeket. Majd Magyarország geotermikus adottságaival foglalkozunk.

Kapcsolódó cikkek:
Geotermikus hőszivattyú, geotermikus energia
Geotermia és a benne rejlő lehetőségek II.
Geotermia és a benne rejlő lehetőségek III.
Geotermia és a benne rejlő lehetőségek IV.

Geotermia és a benne rejlő lehetőségek V.
Geotermia és a benne rejlő lehetőségek VI.
Geotermia és a benne rejlő lehetőségek VII.

Kulcsszavak: ,

Segítse munkánkat a Like megnyomásával, hogy még több hasznos információt tehessünk közzé a megújuló energiákról!